Kategori Buku (sila tekan)

KIT IBADAT : ZAKAT

 • /jpg/200x500/q-75///682/prod/kit ibadat zakat_final-500x500.jpg
  KIT IBADAT : ZAKAT
  MUSTREAD
  MYR16.00
  193.00G
   
  Tambah Pesanan
  Pertanyaan

  KIT IBADAT ZAKAT : KONSEP, PRAKTIKAL & KAEDAH PENGIRAAN

  Senario pada zaman moden ini, zakat dilihat sinonim dengan bulan Ramadhan dan Syawal. Hal ini kerana bulan itu berkait rapat dengan pembayaran zakat fitrah. Namun realitinya, kita bukan sahaja wajib membayar zakat fitrah, malah lebih daripada itu.

  Kelebihan buku ini :

  • Mengandungi huraian tentang jenis zakat berserta kaedah pengiraannya yang ringkas, mudah danpraktik berdasarkan contoh situasi.
  • Turut memerihalkan hukum zakat semasa, golongan yang berhak menerima zakat dan isu-isu zakat di Malaysia.

  Antara isu menarik yang dibincangkan :

  • Emas yang dipakai melebihi kadar kebiasaan wajib dikenakan zakat.
  • Wang simpanan yang disimpan di dalam bank tidak terkecuali daripada zakat.
  • Orang yang memberi hutang wajib mengeluarkan zakat ke atas hutang
  • Hukum mengagihkan zakat sendiri tanpa dibayar kepada amil yang dilantik pemerintah.