Kategori Buku (sila tekan)

ORANG YANG DILAKNAT DALAM SUNAH NABI

 • /jpg/200x500/q-75///682/prod/OYDDSN.JPG
  ORANG YANG DILAKNAT DALAM SUNAH NABI
  Pustaka Azhar
  MYR37.00
   
  Tambah Pesanan
  Pertanyaan

  ORANG YANG DILAKNAT DALAM SUNAH NABI

  Buku ini membincangkan tentang perbuatan-perbuatan terlaknat yang terkandung dalam hadis-hadis yang sabit daripada Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menjauhkan para pelakunya daripada rahmat Allah SWT.

  Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikesan melalui beberapa ungkapan yang termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah. Antaranya adalah, \" Allah melaknat\", \"Rasulullah melaknat\". Laknat Allah baginya\" dan \" Sesungguhnya orang yang melakukan...adalah dilaknat\".

  Setelah melihat kepada bahaya perbuatan-perbuatan tersebut, penulis berasa bertanggungjawab untuk mengingatkan serta menasihati diri sendiri dan saudara-saudara seagama agar tidak terjebak. Inilah bukunya, Orang Yang Dilaknat Dalam Sunah Nabi.